kompresor tłokowy

Restaurowanie obiektów zabytkowych

Blaszane konstrukcje należą do najtańszych i najbardziej wydajnych rozwiązań w budownictwie przemysłowym. Mogą natomiast ulegać uszkodzeniom spowodowanym przez korozję lub wymagać prac konserwacyjnych związanych z wymianą pokrywającej je farby. Perfekcyjnym wyjściem jest wówczas piaskowanie. Czyszczona w ten sposób powierzchnia metalowa będzie równiejsza niż w wypadku tradycyjnego szlifowania. Uzyska również korzystniejszą fakturę dla wymagań przyszłego pokrycia metalu farbą albo lakierem. Piaskowanie jest więc rozwiązaniem dla przedsiębiorców którzy chcą odnowić halę fabryczną albo zespół garaży, w których mieści się park maszynowy firmy. Innym zastosowaniem piaskowania jest także konserwacja ciężkiego sprzętu budowlanego i inżynieryjnego. Urządzenia piaskujące sprawdzają się także podczas czyszczenia trudno dostępnych zakrzywień konstrukcyjnych, niemożliwych do osiągnięcia szlifierką. Wszystko to daje przewagę technologii piaskowania, która staje się priorytetową przy konserwacji zabudowy przemysłowej.

renowacja zabytk

Obróbka piaskowaniem – dokładnej niż szlifierka

Obróbka piaskowaniem, czy również po prostu piaskowanie jest bardzo zwykłym sposobem wykorzystywanym do ścierania niepożądanych czynników, które znajdują się na oczyszczanej powierzchni. Jest to zabieg dokładniejszy niż szlifowanie, ponieważ piaskowanie dokładniej czyści wszelkie nierówności z pozostałości naniesionej wcześniej farby, pojawiającej się rdzy, docierając dosłownie do zagłębień, które dla szlifierki są zupełnie niedostępne. Obróbka piaskowaniem wykorzystuje sprężone pod wysokim ciśnieniem powietrze jako nośnik drobinek piasku. Siła, z jaką uderzają one o daną powierzchnię jest na tyle duża, aby wywołać efekt tarcia, a jednocześnie drobinki nie zostawiają widocznych gołym okiem zarysowań, które zazwyczaj pojawiają się przy szlifowaniu. Umożliwia to na uzyskanie lepszych efektów, które posiadają po pierwsze znaczenie wizualne, po drugie umożliwiają lepsze przyleganie nakładanej farbie albo lakierowi. Piaskowanie używa się między innymi do usuwania śladów korozji z samochodów, naczep i zbiorników.

Renowacja obiektów zabytkowych

Zabytkowe budowle są chlubą miejscowości w których się znajdują i w dużej liczbie przypadków także wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi. Budowane zostały jednak bez uwzględniania takich czynników jak przykładowo zanieczyszczenie środowiska czy poziom drgań wywołanym przez pobliską drogę szybkiego ruchu. Z tego powodu mimo solidnej konstrukcji wymagają nieraz zabiegów ochronnych. Renowacja zabytkw choć kojarzy się głównie z polepszeniem wyglądu budynku, jest także sposobem przystosowania go zagrożeń takich jak zawilgocenie, czy miejski smog. Szczególnie kamienice przedwojenne narażone są na niszczenie z powodu zmian cywilizacyjnych, których ich architekci nie mogli przewidzieć. Warto jednakże zachować ich niezaprzeczalne piękno, a równocześnie zadbać o walory użytkowe. Renowacja zabytków jest dzisiaj sposobem na urządzenie stylowej restauracji czy ekskluzywnej siedziby przedsiębiorstwa/korporacji. Stuletnie budynki mogą zostać wyposażone w łącza internetowe, kolektory słoneczne czy podjazd dla wózków inwalidzkich, a równocześnie nie utracić nic ze rodzaju epoki, w której powstały.

Piaskowanie sposobem na rdzę

W wypadku, gdy zabezpieczenie antykorozyjne uległo uszkodzeniu, należałoby je uzupełnić. Zanim jednak do tego dojdzie, pokryte rdzą powierzchnie metalowe wymagają odpowiedniego oczyszczenia i dopiero zabezpieczenia przed rozwojem korozji. Rdzę można oczyścić stosując piaskowanie. Pod wpływem silnego strumienia piasku skierowanego na ślady korozji, cząsteczki rdzy są zdzierane, a sama powierzchnia szlifowana i wygładzana. Jest to możliwe ze względu na różnicę w trwałości metalu nieuszkodzonego oraz dodatkowo skorodowanego. Poza tym piaskowaniepozwala na usuwanie rdzy dosłownie z zagłębień, załamań lub innych bardzo trudno dostępnych miejsc, w których ma możliwość zbierać się rdza. Obróbka piaskowaniem pozostawia gładką, wolną od zanieczyszczeń powierzchnię, na której ponownie ma możliwość zostać położona antykorozja. Przydatność piaskowania uwidacznia się w wypadku konieczności oczyszczenia dużych powierzchni konstrukcji metalowych, zbiorników o dużej pojemności, silosów lub również blachy stanowiącej pokrycie dachowe.

Pracownicy wykonujący prace konserwacyjne

Pracownicy wykonujący prace konserwacyjne takie jak piaskowanie narażeni są na szczególnie niełatwe warunki. Podczas czyszczenia powierzchni metalowych unoszą się drobiny pyłu i opiłków stalowych, które mogą doprowadzić do chorób układu oddechowego. Z tego powodu piaskowanie ma możliwość być opracowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów z zachowaniem najwyższych standardów BHP. Pracodawca, który zezwoliłby podwładnym na wykonanie zamówień bez adekwatnej odzieży ochronnej i dostatecznej wentylacji naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, która może być rozciągnięta na wiele lat. Dlatego mimo iż zastosowanie głównych maszyn piaskujących nie wymaga specjalnej certyfikatów, bezpieczniej jest zlecić piaskowanie przedsiębiorstwu wyspecjalizowanemu w konserwacji powierzchni przemysłowych. Gwarantuje to wykonanie robót konserwacyjnych z dbałością o zdrowie pracownika, a jednocześnie dokładniej i szybciej niż gdyby zadanie zostało powierzone zespołowi ludzi nieposiadających odpowiednich umiejętności.

Piaskowanie – przygotowanie do malowania

Farby i lakiery wykazują kategorycznie największą trwałość, gdy na całej powierzchni pokrycia rozłożone są równomiernie i w sposób zapewniający maksymalne przyleganie. W przeciwnym wypadu, na przykład gdy farbą pokryto zanieczyszczenia znajdujące się na malowanej powierzchni, ma możliwość się zdarzyć, że pod wpływem działania siły ciężkości, źle przylegająca farba odpadnie razem z zanieczyszczeniami, otwierając drogę do korozji (w przypadku powierzchni metalowych) lub innych efektów. Aby zapobiec występowaniu tego rodzaju niepożądanych efektów, stosuje się piaskowanie, będące działaniem przygotowującym nawierzchnię do malowania. Piaskowanie jest wykorzystywane w celu usunięcia resztek rdzy, zanieczyszczeń a też porostów (w przypadku kamienia lub drewna) , a ponadto innych czynników, które mogą utrudnić przyleganie farby i tym samym ułatwić jej odpadanie. Proces ten może dotyczyć zarówno niedużych elementów, jak również dużych konstrukcji metalowych, pojemników, naczep. W obu przypadkach piaskowanie w bardzo wielu przypadkach służy wykonaniu do malowania.

.Piaskowanie – sposób na wygładzenie powierzchni

Piaskowanie jest procesem mającym na celu zdobycie jak najbardziej gładkiej powierzchni. Jest w tym podobne do szlifowania, jednak wykorzystana jest nieco inna technika. Efekt ścierny przy piaskowaniu uzyskuje się przez skierowanie na wygładzana powierzchnię strumienia piasku pod bardzo mocnym ciśnieniem. Efekt ciśnieniowy otrzymuje się dzięki wykorzystaniu kompresorów powietrza o dużej mocy. Ziarenka przesianego piasku uderzające z bardzo dużą siłą pozwalają na dokładne czyszczenie powierzchni metalowych, albo innych stworzonych z wytrzymałych materiałów, z rdzy, resztek farby albo niepożądanych zanieczyszczeń. Obróbka piaskowaniem jest wykorzystywana jako przygotowanie elementów do pokrycia farbą lub lakierem – najczęściej są to powierzchnie różnego rodzaju zbiorników, silosów, elewacji budynków, a także cysterny oraz elementy metalowe będące półproduktami większych konstrukcji. Piaskowanie stosuje się również do oczyszczania marmuru, betonu i drewna. Jest to sprawdzony sposób na wygładzenia powierzchni.

Nic co piękne nie jest wieczne.

Nic co piękne nie jest wieczne. Na szczęście w wypadku budowli estetyka ma możliwość być zachowana bardzo długo i przywrócona, wręcz jeżeli poprzednio ją zaniedbano. Renowacja zabytkw umożliwia odnaleźć na nowo styl architektoniczny z przed pięćdziesięciu, stu, a nieraz i kilkuset lat. Koneserzy sztuki mogą wtedy na nowo zachwycać się kunsztem architektów z poprzednich epok. Na dzień obecny zapomina się czym były maszkarony i jak bardzo dodają klasy najprostsze nawet kolumny. Dawniej dwory i kamienice miały cechy prywatne, będące odbiciem zamierzeń właściciela. Aktualnie również nic nie stoi na przeszkodzie by zamieszkać w wyjątkowym domu, o tradycji sięgającej dziesięcioleci. Renowacja zabytków jest sposobem przywracania świetności minionym czasom, niemniej jednak również wyrażania siebie przez sztukę obecną w najbardziej osobistym miejscu – domu. Zarówno kamienica jak i dworek mogą zostać wyposażone w nowoczesne rozwiązania bez naruszania ich pierwotnych wymogów architektonicznych. Wymaganie tylko kogoś, kto zechce o nie zadbać.

renowacja zabytków

renowacja zabytkw – Dziedzina ta para się badaniem, inwentaryzacją i utrzymaniem obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym poprzez jak najdłuższy czas. Konserwacja zabytków kieruje się dwoma fundamentalnymi zasadami: zasadą minimalnej interwencji polegająca na zastosowaniu jak najskromniejszych środków, które posiadają wpływ na istniejącą tkankę zabytkową, zasadą odwracalności interwencji polegająca na tym, że zawsze winna istnieć możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistniała potrzeba powrotu do stanu sprzed interwencji. Rzadko stosowanym określeniem na tę dziedzinę jest konserwatorstwo.

Blaszane konstrukcje

Blaszane konstrukcje należą do najtańszych i najbardziej wydajnych rozwiązań w budownictwie przemysłowym. Mogą jednak ulegać uszkodzeniom spowodowanym poprzez korozję albo wymagać zleceń konserwacyjnych związanych z wymianą pokrywającej je farby. Doskonałym rozstrzygnięciem jest wówczas piaskowanie. Czyszczona w ten metodę powierzchnia metalowa będzie równiejsza niż w wypadku tradycyjnego szlifowania. Uzyska też korzystniejszą fakturę dla wymagań przyszłego pokrycia metalu farbą lub lakierem. Piaskowanie jest więc rozstrzygnięciem dla przedsiębiorców którzy preferują odnowić halę fabryczną lub zespół garaży, w których mieści się park maszynowy firmy. Innym zastosowaniem piaskowania jest również konserwacja ciężkiego sprzętu budowlanego i inżynieryjnego. Urządzenia piaskujące sprawdzają się również w trakcie czyszczenia niełatwo dostępnych zakrzywień konstrukcyjnych, niemożliwych do osiągnięcia szlifierką. Wszystko to daje przewagę technice piaskowania, która staje się jedyną przy konserwacji zabudowy przemysłowej.

Strona 1 z 212