wywiad gospodarczy

Usługi detektywistyczne – jeden z tematów wakacyjnegoprzewodnika.

Kilka miast kładzie nacisk na intensywne i czynne spędzanie czasu, zdarzają się natomiast takie sytuacje, gdzie dzieci z rodzin mniej zamożnych, wielodzietnych muszą wakacje spędzać w domach i dla nich w tym momencie miejskie ośrodki kultury czy także spółdzielnie mieszkaniowe organizują wakacyjny czas. W jednym z miast pomysłem na temat przewodni wakacyjnego szaleństwa było detektywi i usługi detektywistyczne. Prowadzone zostały konkursy, w których można było wygrać ciekawe nagrody a również mile spędzić czas. Zaplanowano zostały zajęcia, które miały nauczyć dzieciaki logicznego myślenia, pobudzić wyobraźnię a też wyszukać ich zdolności plastyczne. W rozwinięciu logicznego myślenia pomagały łamigłówki, krzyżówki i łamigłówki tematyczne. Dzięki zajęciom plastycznym mogły wyprodukować portrety pamięciowe, pobrać odciski palców, wystosować list gończy. Wyświetlane były też filmy o tematyce detektywistycznej i usługach z tym związanych. Jedną z atrakcji była także możliwość skompletowania swojego stroju i ekwipunku detektywa – stroju i niezbędnego sprzętu. Na zakończenie, przy wieczornym ognisku prawie każdy z uczestników miał za zadanie opowiedzieć mrożącą krew w żyłach historię detektywistyczną zawierającą intrygę kryminalną.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Zdrada małżeńska – psycholog radzi

Młode pary coraz w wielu sytuacjach borykają się z problemem jakim jest zdrada małżeńska. Ma możliwość to być spowodowane wieloma czynnikami i w takim przypadku można korzystać z wskazówek psychologa czy również psychologa od małżeństw. Osoba taka pomoże, a co najmniej postara się, rozwiązać problem i odnaleźć przyczynę powstania go. Zdrada małżeńska jest z oczywistych przyczyn ukrywana, wizyta u specjalisty następuje w wypadku gdy dojdzie do ujawnienia jej. Ujawnienie może nastąpić samoistnie czyli przyznajemi się sami bądź też poprzez osoby “życzliwe”. Z faktem tym można sobie w jakiś sposób poradzić jeśłi jedynie jesteśmy na taki krok gotowi, my albo nasz partner. Najczęściej przed wizytą mamy wykonane niezbite działania, posiadamy oczywiste pomysły na naprawienie tego co się stało i możemy wtedy skonfrontować je ze specjalistą do którego się udamy. Niewątpliwie po rozmowie z nami jest on w stanie stwierdzić czy te nasze pomysły posiadają rację bytu, czy potrzebna będzie jednak inna metoda, inny metodę na naprawienie tego się stało. Dużo ze 100% pewnością uzależniony jest od nas i naszego zaangażowania. Zdarzają się sytuację, że sprawa jest już tak daleko posunięta, że wręcz rady specjalisty nie są w stanie nam pomóc.

W temacie tak delikatnym jak prywatne życie poszczególnych jednostek a szczególnie związków uczuciowych ich braku czy zdrady, trzeba odznaczyć się szczególnym szacunkiem dl ludzkiej niedoli i zachować daleko idący dystans zawodowy. Nie każdy detektyw nadaje się do tego typu spraw, dlatego zanim zdecydujesz się na jego wybór wcześniej zasięgnij opinii wśród znajomych czy internecie.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Ściąganie długów czy też innych należności. Dlaczego dziś to tak modne rozwiązanie?

ściąganie długów i innych należności – prowadzimy windykację miękką oraz twardą (sądową

Sposób działania ustalamy z Klientem, wg jego polecanie ustalamy zasady i warunki działania.

O ile jest to zasadne, na początku czynności – wzywamy dłużnika telefonicznie , a oprócz tego sporządzamy profesjonalnie zredagowane wezwania do zapłaty – wzywające do dobrowolnego stworzenia zobowiązania. Oferujemy skorzystanie z naszych pieczęci windykacyjnych.

Ewentualnie prowadzimy mediacje w gronie dłużnikami a wierzycielami. wywiad gospodarczy

W zakresie czynności windykacyjnych oferujemy wsparcie specjalistycznych windykatorów oraz dodatkowo prawników (radców ustawowych) .

W każdym momencie staramy się sprostać wymaganiom naszych Klientów i w zależności od ich nadziei dobieramy stosownie metody działania tak, by z jednej strony zachować właściwe relacje biznesowe naszego Kontrahenta z jego Klientami z drugiej strony z dobrym skutkiem odzyskać należności. usługi detektywistyczne.

Nasi prawnicy prowadzą sprawy sądowe , a dodatkowo postępowania przed komornikiem. Priorytetową popularność oraz dodatkowo skuteczność uzyskały elektroniczne postępowania upominawcze przed sądem rejonowym w Sochaczewie (tzw. e-sąd).

Dbamy o właściwe zabezpieczenie zobowiązań, w tym także podejmujemy odpowiednie kroki przed sądem w celu zabezpieczenia majątku dłużnika.

Wspieramy naszych Klientów w egzekucji komorniczej i tzw. po komorniczej. Monitorujemy funkcjonowania komorników, dbamy o przekazanie egzekucji, usprawiedliwiony nadzór, wnioskujemy o egzekucję z konkretnego majątku.

Zajmujemy się również wykrywaniem majątku dłużników. Angażujemy się również w sprawy wobec nieuczciwych dłużników, którzy celowo uszczuplają majątek w celu niewypłacenia zobowiązań wierzycielom. Oferujemy pośrednictwo przy zgłaszaniu do właściwych rejestrów dłużników.

Sprawa dla nas nie jest zakończona, w sytuacji, gdy funkcjonowania komorników nie przynoszą oczekiwanego rezultatu…

Jeżeli okazuje się, iż komornik stwierdził, że dłużnik nie posiada majątku i nie jest w stanie ściągnąć należności. Prowadzimy dalsze działania sprawdzimy dłużnika oraz jego najbliższą rodzinę. Zweryfikujemy czy nie doszło do celowego wyzbycia się majątku przez dłużnika, żeby stał się nie wypłacalny.

W tym celu sprawdzimy jak się powodzi jego najbliższym domownikom, byłej małżonce, (z którą wziął fikcyjny rozwód, sprawdzimy gdzie i jak nasz dłużnik spędza wolny czas. Odnajdziemy jego dochody gotówki ukryte w szarej strefie.

Wywiad gospodarczy jak dziedzina którą zajmuje się licencjonowany detektyw jest w naszym kraju nowością. Pynajmniej w formie działalności prywatnej nie możemy się tutaj poszczycić długoletnią praktyka w branży i jednostakmi wybitnymi w tej bądź co bądź bardzo trudnej dziedzinie detektywa gospodarczego. Z drugiej jednak strony detekty gospodarczy w naszym kraju ma przed sobą ogromne obszary do zagospodarowania swoimi usługami, nie dużą, póki co, konkurencję i swobodę w poruszaniu się.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Prywatni detektywi

Polskie społeczeństwo coraz w ogromnej liczbie przypadków zarzuca policji brak użyteczności działania. Co za tym idzie zamiast w organach ścigania coraz najczęściej pokładają zaufanie w swoich detektywach i to im zlecają odnalezienie swoich oprawców i dostanie przeciw nim dowodów, by łatwiej było postawić ich przed wymiar sprawiedliwości. Miejscem, w którym pokrzywdzeni szukają pomocy jest coraz w znaczącej liczbie sytuacji, nie prokuratura, czy posterunek policji a agencja detektywistyczna. Trzeba co więcej pamiętać, że prywatni detektywi otrzymują od spersonalizowanych kontrahentów zapotrzebowania o przeróżnym charakterze, również takie, którymi policja nie zajmie się ze względu na to, że nie są objęte zakresem ich obowiązków. Przykładem takich funkcji jest śledzenie niewiernego małżonka. Jest to prawdopodobnie najbardziej kojarzące się z pracą prywatnego detektywa, nawet filmowe zlecenie. Ze względu na niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są w pewnych przypadkach w spersonalizowanej pracy detektywi muszą oni mieć szereg cech osobowości, które pomogą wybrnąć z niebezpiecznych sytuacji i ułatwią wykonanie zlecenia.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Usługi detektywistyczne

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS świadczy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia realizowanych w formie ochrony indywidualnej i zabezpieczenia technicznego poprzez między innymi montaż urządzeń alarmowych oraz monitorujących (Usługi detektywistyczne). Oferujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa biznesu dostosowane osobiście dla poszczególnych odbiorców. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie ochrony osób i obiektów.

Zatrudniamy doświadczonych i przeszkolonych pracowników, w zakresie zagadnień związanych z ochroną. Szczególny nacisk kładziemy na fachowość świadczonych usług.

W zakres oferty kierowanej do Państwa wchodzą:

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest pozyskiwaniem informacji z zakresu obrotu gospodarczego dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach.

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze w formie sprawozdań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Przedmiotowe raporty w współzależności od Państwa oczekiwań mogą zawierać wywiady gospodarcze konkurencyjne, przemysłowe lub technologiczne , a dodatkowo być organizowane w formie systematycznej lub za każdym razem ukierunkowanej i przyjmować postać: wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jak dziedzina którą zajmuje się licencjonowany detektyw jest w naszym kraju nowością. Pynajmniej w formie działalności prywatnej nie możemy się tutaj poszczycić długoletnią praktyka w branży i jednostakmi wybitnymi w tej bądź co bądź bardzo trudnej dziedzinie detektywa gospodarczego. Z drugiej jednak strony detekty gospodarczy w naszym kraju ma przed sobą ogromne obszary do zagospodarowania swoimi usługami, nie dużą, póki co, konkurencję i swobodę w poruszaniu się.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Ustawa o usługach detektywistycznych

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o usługach detektywistycznych[13] podjęcie działalności gospodarczej, a więc zarobkowej działalności usługowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowi wyjątek od konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W zgodzie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne wyłącznie w drodze ustawy i wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny. Co więcej w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności mogą być ustanawiane jedynie w ustawie i jedynie wówczas, gdy są konieczne w demokratycznym kraju dla jego bezpieczeństwa albo porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, lub wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Obecna reglamentacja świadczenia usług detektywistycznych podyktowana jest głównie koniecznością ochrony wolności i praw innych osób. Działalność regulowana stanowi odrębną od koncesjonowania (art. 46-63 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej[14]) , a oprócz tego obowiązku uzyskania zezwolenia, pozwoleń albo potwierdzenia (75-76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej[14]) formę reglamentacji działalności gospodarczej. Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. pięć pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[14] działalnością regulowaną jest działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Z kolei art. 64 tej ustawy wskazuje, że jeżeli już przepis odrębnej ustawy stanowi, że konkretny rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca ma możliwość wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne uwarunkowania określone przepisami odrębnej ustawy, po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej. usługi detektywistyczne

Przedsiębiorca ma możliwość więc wykonywać działalność regulowaną, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki.

Pierwsza – spełnienie szczególnych warunków określonych przepisami odrębnej ustawy, w przypadku usług detektywistycznych wymogiem takim jest między innymi posiadanie licencji detektywa (art. 15 ustawy o usługach detektywistycznych).

Druga – zdobycie wpisu w rejestrze działalności regulowanej, w sytuacji usług detektywistycznych warunkiem jest dostanie wpisu w rejestrze prowadzonym poprzez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 17 ustawy o usługach detektywistycznych).

Wspomnieć trzeba, że działalność regulowana obejmuje różne dziedziny działalności gospodarczej, z reguły są to dziedziny, których podjęcie i wykonywanie przed wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymagało uzyskania zezwolenia. Aktualnie działalność regulowaną różnorodne rodzaje działalności gospodarczej, pomiędzy nich znajduje się między innymi działalność gospodarcza polegająca na kupnie i dystrybucji wartości dewizowych , a oprócz tego pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży[15], działalność w zakresie organizacji fachowego współzawodnictwa sportowego[16], działalność polegająca na prowadzeniu spersonalizowanej praktyki lekarskiej; spersonalizowanej fachowej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej[17], działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów[18]. Wpis do rejestru działalności regulowanej jest czynnością materialno-techniczną, zakupienie uprawnienia do prowadzenia działalności detektywistycznej następuje obecnie niejako ex lege, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie (art. 15 ustawy o usługach detektywistycznych). W przeciwieństwie do uzyskania zezwolenia lub koncesji w drodze decyzji administracyjnej wpis nie jest objawem woli organu administracji[19]. Wpis do rejestru działalności regulowanej jest warunkiem legalnego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, jest wpisem dodatkowym lecz koniecznym. Wpis do rejestru działalności regulowanej jest możliwy po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), który stanowi przesłankę dopuszczalności podjęcia działalności gospodarczej w ogólności[20]. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru Ministra Spraw Wewnętrznych ma możliwość skutkować odpowiedzialnością karną, którą przewiduje przepis art. 46 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych. Równocześnie w art. 601 kodeksu wykroczeń[21] za ten sam czyn ustawodawca przewiduje odpowiedzialność wykończeniową.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Zdrada w potocznym znaczeniu

zdrada małżeńska w potocznym znaczeniu stanowi świadome i celowe nadużycie zaufania i lojalności, którymi obdarzamy bliską nam osobę, ponosząc w związku z tym stratę i cierpienie.

Wbrew przyjętym normom społecznym, obyczajowość złagodziła spersonalizowane rygory i oceny a w każdym przypadku powody zdrady i jej symptomy są inne.

We współczesnym świecie zdrada stała się łatwiejsza, jest więcej możliwości, aby do niej doszło a i odkryć ją jest też kategorycznie nie najprościej. Sam rozwód jak również związane z tym postępowanie sądowe, kiedy w grę wchodzi poza tym podział majątku, również stanowią dla stron stresujące i całe emocji praktykę.

Aby z dobrym skutkiem zweryfikować obawy co do uczciwości małżeńskiej swojego partnera a w wypadku potrzeby zgromadzić niepodważalne dowody winy drugiej strony, niezbędną edukację i pomoc oferują detektywi Agencji Wywiadowczo – Detektywistycznej ARCANUS.

Nasze działania przy wykorzystaniu permanentnej dyskretnej obserwacji wsparte osiągnięciami współczesnej technologie obejmują:

  • sprawdzenie pierwszych treści w celu uprawdopodobnienia zdrady,
  • ustalenia miejsc spotkań,
  • ustalenia tożsamości, miejsc zamieszkania i zatrudnienia osób z którymi współmałżonkowie dokonują zdrady,
  • rozbudowane zgromadzenie i udokumentowanie dowodW temacie tak delikatnym jak prywatne życie poszczególnych jednostek a szczególnie związków uczuciowych ich braku czy zdrady, trzeba odznaczyć się szczególnym szacunkiem dl ludzkiej niedoli i zachować daleko idący dystans zawodowy. Nie każdy detektyw nadaje się do tego typu spraw, dlatego zanim zdecydujesz się na jego wybór wcześniej zasięgnij opinii wśród znajomych czy internecie.

    Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika

Zdrada i rozwód

Zdrada w potocznym znaczeniu stanowi świadome i celowe nadużycie zaufania i lojalności, którymi obdarzamy bliską nam osobę, ponosząc w związku z tym stratę i cierpienie.

Wbrew przyjętym normom społecznym, obyczajowość złagodziła indywidualne rygory i oceny a w każdym przypadku powody zdrady i jej symptomy są inne.

zdrada małżeńska

We współczesnym świecie zdrada stała się prostsza, jest więcej możliwości, ażeby do niej doszło a i znaleźć ją jest też kategorycznie nie najłatwiej. Sam rozwód jak i powiązane z tym postępowanie sądowe, kiedy w grę wchodzi a przy tym podział majątku, też stanowią dla stron stresujące i pełne emocji praktykę.

Ażeby z dobrym skutkiem zweryfikować obawy co do uczciwości małżeńskiej swojego partnera a w przypadku potrzeby zgromadzić niepodważalne dowody winy drugiej strony, niezbędną edukację i radę oferują detektywi Agencji Wywiadowczo – Detektywistycznej ARCANUS.

W temacie tak delikatnym jak prywatne życie poszczególnych jednostek a szczególnie związków uczuciowych ich braku czy zdrady, trzeba odznaczyć się szczególnym szacunkiem dl ludzkiej niedoli i zachować daleko idący dystans zawodowy. Nie każdy detektyw nadaje się do tego typu spraw, dlatego zanim zdecydujesz się na jego wybór wcześniej zasięgnij opinii wśród znajomych czy internecie.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika